O FIRMIE

Firma z Jasienicy prowadzi działalność w oparciu o tradycje i innowacje. Tradycje sięgają 1888 roku. Pomysły na innowacje czerpiemy codziennie, inspirując się wyobraźnią i otoczeniem.

Wizja

Od 1888 roku wiele pokoleń budowało solidne podstawy firmy, której obecna działalności oparta jest na tradycji, wyobraźni i innowacji. To one tworzą fundament marki, w której poszczególne produkty posiadają własną autonomię, identyfikację i autentyczne wartości.

Wartości

Być kreatywnym i innowacyjnym.

Kreatywność i innowacyjność dają siłę i legitymizację do dalszego rozwoju. Pozwalają na ciągłe odnawianie naszej oferty.

Pamiętać o korzeniach.

Patrząc w przyszłość, zawsze szanujemy wyjątkowe dziedzictwo, jakie posiadamy.

Dążyć do doskonałości.

Nie godzimy się na kompromis. Dbamy o jakość wykonania, zwracając szczególną uwagę na detale i perfekcję.

Mundivie - firma z Jasienicy

Duch przedsiębiorczości

W dwóch okresach: 1888–1990 oraz 1996–2018, stawaliśmy się sprawnymi przedsiębiorcami w oparciu o wydajność i szybką reakcję. Stymulujemy indywidualną inicjatywę, powierzając pracownikom znaczące obowiązki, aby podejmowali ryzyko i stawali się wytrwali. Wymagamy pragmatycznego myślenia i umiejętności motywowania osób przez poszczególnych szefów zespołów, aby osiągać ambitne cele.

Kod etyczny

Firma uważa się za członka wszystkich społeczności świata, w których działa i jest obecna. Obecność ta odnosi się do odpowiedzialności za człowieka i za środowisko oraz troski o bezpieczną żywność.

Człowiek jest traktowany sprawiedliwie i z godnością. Cenimy różnorodność, pasje i zamiłowania. Wspieramy talenty i zachęcamy do współtworzenia naszej marki.

Każdego dnia wypełniamy nasze zobowiązania do działań ekonomicznych, ekologicznych i skierowanych na dobro społeczeństwa.

Odpowiedzialność społeczna odnosi się do działań w środowisku małych regionów, w których pracujemy.

Bezpieczeństwo i standardy odpowiedzialności

Organizacja działa w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa żywności, których podstawą są HACCP, GMP oraz GHP,  potwierdzeniem są uzyskane przez firmę certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 22000:2006 oraz BRC. Dążymy do bezpiecznego korzystania z naszych produktów. Informujemy naszych klientów, że nadużywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia, dlatego przy jego spożywaniu nie należy zapominać o odpowiedzialności.