PRODUKCJA KONTRAKTOWA

01

Opracowanie receptur od skali laboratoryjnej po produkcyjną.

02

Modyfikowanie składów istniejących produktów.

03

Produkcja serii w małej skali, przygotowanie procesu technologicznego
dostosowanego do potrzeb klienta.

04

Opracowanie metod analitycznych, transfery technologiczne.

05

Badania czystości próbek wody.

06

Walidacja i rewalidacja metod analitycznych.

07

Badanie zanieczyszczeń we własnym laboratorium oraz certyfikowanym
laboratorium zagranicznym.

08

Wykonywanie testów organoleptycznych przez własnych ekspertów oraz ekspertów
zagranicznych.

09

Badanie fizyczne i chemiczne prób laboratoryjnych, badania przedprodukcyjne.

10

Prowadzenie testów stabilności i testów przechowalniczych.

11

Przechowywanie próbek referencyjnych przez okres 2-5 lat.

12

Zwalnianie do obrotu.