KONTAKT

MUNDIVIE

NIP 547-14-24-127
REGON: 070739216
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej KRS 0000022014
Kapitał zakładowy 2 500 000,00 PLN, w całości wpłacony

    Produkcja kontraktowa

    Oferujemy Państwu usługi w zakresie produkcji kontraktowej – zapewniamy profesjonalny poziom realizacji zamówień, rzetelną wiedzę i kompleksową pomoc w zakresie projektowania produktów, opracowania receptur, wykonywania prób laboratoryjnych i testów oraz produkcji.