PRODUKCJA KONTRAKTOWA

Oferujemy Państwu usługi w zakresie produkcji kontraktowej – zapewniamy profesjonalny poziom realizacji zamówień, rzetelną wiedzę i kompleksową pomoc w zakresie projektowania produktów, opracowania receptur, wykonywania prób laboratoryjnych i testów oraz produkcji.

01

Opracowanie receptury od skali laboratoryjnej po produkcyjną

02

Modyfikowanie składów istniejących produktów

03

Produkcja serii w małej skali, przygotowanie procesu technologicznego do potrzeb klienta

04

Opracowanie metod analitycznych, transfery technologiczne

05

Badania czystości próbek laboratoryjnych

06

Walidacja i rewalidacja metod analitycznych

07

Badanie zanieczyszczeń we własnym laboratorium oraz certyfikowanym laboratorium zagranicznym

08

Wykonywanie testów organoleptycznych przez własnych ekspertów oraz ekspertów zagraniczych

09

Badanie fizyczne i chemiczne prób laboratoryjnych, badania przedprodukcyjne

10

Prowadzenie testów stabilności i testów przechowalniczych

11

Przechowywanie próbek przez okres do pięciu lat 

12

Zwalnianie do obrotu